Pages Navigation Menu

נעמה שיש - פיסול בנייר

יצירות תלמידים

במשך 10 שנות פעילותו של הסטודיו, שמתי תמיד דגש על בחירה אישית.
כל היצירות שלפניכם הן יצירות שהתלמידים בחרו מתוך השראה ברשת, עיצוב מקורי או העתקה של יצירה מוערכת.
בחירה היא שם המשחק, ובלעדיה לא היה מוצג המבחר שלפניכם.
והבחירה (שמתחילה בסוג הפסל ) ממשיכה גם בהתאמת הצבעים, עיצוב הסגנון והיציבה של כל פסל.
אני מאמינה (ומוכיחה זאת יום יום ) שמי שרוצה להצליח- יצליח.
אין צורך בנסיון, בכישרון או בידיים טובות.
אני כאן כדי ללמד.
ואני מאושרת וגאה להזמינכם להצטרף.


נעמה שיש