Pages Navigation Menu

נעמה שיש - פיסול בנייר

יצירות תלמידים

במשך 10 שנות פעילותו של הסטודיו, שמנו תמיד דגש על בחירה אישית.
כל היצירות שלפניכם הן יצירות שהתלמידים בחרו מתוך השראה ברשת, עיצוב מקורי או העתקה של יצירה מוערכת.
בחירה היא שם המשחק, ובלעדיה לא היה מוצג המבחר שלפניכם.
והבחירה (שמתחילה בסוג הפסל ) ממשיכה גם בהתאמת הצבעים, עיצוב הסגנון והיציבה של כל פסל.
אנו מאמינות (ומוכיחות זאת יום יום ) שמי שרוצה להצליח- יצליח.
אין צורך בנסיון, בכישרון או בידיים טובות.
אנו כאן כדי ללמד.
ואנו מאושרות וגאות להזמינכם להצטרף.

צוות הסטודיו