Pages Navigation Menu

נעמה שיש - פיסול בנייר

יצירות הצוות

בבחירת נושא פיסול שותפים מספר רבדים שמשפיעים (כל אחד מכיוונו ) על הדרך, הטכניקה, הגודל והגימור.
במקרה בו היצירה מוזמנת על ידי לקוח, נכנסים גם אלמנטים של זמן ותקציב לתמונה.
לכל אחת מהיצירות שלפניכם, הוקדשו בין 5 שבועות ל-4 חודשי יצירה.
כל פיסת עיסה הונחה באהבה ובתשומת לב מירבית, והושם דגש מיוחד על כל הפרטים (גם הקטנים ביותר ).
אני מאמינה שאומנות יוצרים רק באהבה (ורואים ומרגישים את זה )

מגישה לכם באהבה וגאווה רבים, קמצוץ מיצירותיי לאורך השנים.
מקווה שתתאהבו כמוני.

נעמה שיש